Loading...
Hem2021-12-22T11:50:02+01:00

Produkt

Bedömning av blodflöde

PU sensor har en metod och ett instrument för bedömning av blodflöde i ytliga vävnader. Metoden bygger på Photopletysmografi (PPG) vilket innebär att man belyser huden och mäter det reflekterade ljuset. Detta är en etablerad teknik som bland annat används i pulsklockor.

PU sensors sensorenhet är inbyggd i en tunn mjuk platta som appliceras i ryggslutet. Med hjälp av en unik och patentsökt metod för tryckavlastning är det möjligt att utvärdera blodflödet med och utan patientens egen vikt. Instrumentet arbetar självständigt och metoden kräver inte övervakning av personal under användning. En inbyggd algoritm utvärderar sedan den jämförande mätningen och ger ett besked om patientens riskprofil när det gäller blodflöde.

pusensor-produkt

Effekter

Genom att bättre förutse vilka som riskerar trycksår kan man planera för förebyggande åtgärder med större precision. Därmed kan åtgärderna sättas in där de gör mest nytta, på vårdavdelningen eller äldreboendet. Detta får ett antal positiva effekter för både patienten, vården och samhället.

PU sensor undersöker PIV , kroppens fysiologiska försvarsmekanism mot icke skadligt tryck, och är ett objektivt komplement till den subjektiva bedömning som idag görs. Forskning visar att cirka 20 procent saknar PIV och ligger därmed i riskzon att utveckla trycksår.  

Minskat lidande

Den individ som slipper ett trycksår gör en stor vinst i livskvalitet och riskerar inte heller följdproblem av trycksåret. Vidare minskar vårdtiden och individen kan snabbare återgå till normalt liv.

Rätt fokus i vården

Genom färre trycksår kan vårdens fokus läggas på den sjukdom eller skada som skapat vårdbehovet och inte på skador som uppstått inom vård eller äldreomsorg. Genom bättre precision i riskbedömningarna kan dessutom trycksårsförebyggande åtgärder sättas in på dem som allra bäst behöver dem.

Lägre kostnader

Genom att minska antalet trycksår så minskar kostnader för vårdtid och omläggningsmaterial relaterade till trycksår. Svåra trycksår kan dessutom kräva operationer och annan mycket kostsam vård. Genom färre trycksår minskar antalet vårddagar och andra följdkostnader som uppstår innan individen kan återgå till sitt vanliga liv. Det är alltid billigare att förebygga än att behandla.

Bakgrund

Trycksår

Trycksår drabbar människor i alla åldrar över hela världen och är en av de vanligaste vårdskadorna. Trycksår är en skada i hud och/eller underliggande vävnad i huden som beror på otillräckligt blodflöde som resultat av tryck på huden, t ex då man ligger eller sitter. Då får cellerna inte syre och näring i den omfattning de behöver. Trycksår innebär svårt lidande, stora kostnader och ibland död. Ungefär 15% av alla patienter på svenska sjukhus har trycksår. Den samlade kostnaden i Sverige är flera miljarder.

Riskbedömning

Det finns förebyggande åtgärder som hjälper. Därför riskbedöms patienter som läggs in på sjukhus och boende inom äldrevård enligt etablerade metoder, oftast bedömningsskalor. De patienter som bedömts löpa risk att få trycksår får oftast del av förebyggande åtgärder. Dock uppstår ungefär hälften av trycksåren inom svensk sjukhusvård på patienter som bedömts inte vara riskpatienter. Det betyder att dagens riskbedömningsmetoder inte är tillräckligt exakta. Det betyder också att antalet trycksår sannolikt skulle ha varit färre om man kunnat identifiera riskgruppen med större precision.

PU sensors metod och teknik

Bedömningsskalor används i stor omfattning, men ger otillräcklig precision då de bygger på bedömning av patientens tillstånd och är subjektiva. PU sensors metod och teknik bygger på en bedömning av individens fysiologiska förutsättningar genom att undersöka det ytliga blodflödet hos patienten på platser där trycksår ofta uppstår och när huden belastas med den egna kroppstyngden.

FAQ

Här kan du läsa de vanligaste frågorna och svaren om trycksår och PU sensor.

Aktuellt

PU sensor uppmärksammat i svenskt magasin

PU sensor uppmärksammat i svenskt magasin "Vi vill tillföra ett värderingssätt som är objektivt, som mäter vad som händer, säger Johannes Walfridsson vd på PU sensor. PU sensor uppmärksammas av Elektroniktidningen. Du kan läsa artikeln här.  [...]

januari 14th, 2022|

Vi deltar i en välfärdsteknologimässa i Skövde

Vi deltar i en välfärdsteknologimässa i Skövde På torsdag deltar vi i en mässa med fokus på välfärdsteknologi inom vård och omsorg i Skövde. Mässan riktar sig till personer som arbetar eller studerar inom vård och omsorg. [...]

december 7th, 2021|

Prenumerera på PU sensors nyhetsbrev

Vill du ha mer information om PU sensor? Fyll i dina kontaktuppgifter här för att prenumerera på vårat nyhetsbrev!

  Bolag

  Bakgrund

  Bolaget PU sensor AB bildades 2016 av forskarna Anna-Christina Ek och Margareta Lindgren. De har under många år forskat om trycksår vid Linköpings Universitet och är delaktiga i de bedömningsmetoder som idag används inom äldreomsorg och sjukhusvård.

  Deras syfte med bolaget var att de ville att vården och äldreomsorgen skulle få del av de mät- och bedömningsmetoder som de använt i sin forskning, för att värdera patienters ytliga blodflöde. Därmed kan lidande och kostnader till följd av trycksår minska.

  Vårt Team

  PU sensors team består nu av ett antal personer med erfarenheter inom teknik, medicin och bolagsbyggande och runt bolaget finns också ett brett kontaktnät med referenspersoner inom bland annat forskning, vård, äldreomsorg och mätteknik.

  Porträttbild av Johannes Walfridsson

  Johannes

  Walfridsson

  VD

  Porträttbild av Tova Persson

  Tova

  Persson

  Teknikchef

  Porträttbild av Anna-Christina Ek

  Anna-Christina

  Ek

  Professor em.

  Medicinskt & vetenskapligt ansvarig

  Porträttbild av Margareta Lindgren

  Margareta

  Lindgren

  Docent

  Medicinskt & vetenskapligt ansvarig

  Porträttbild av Johannes Walfridsson

  Victor

  Viberg

  Utvecklingsingenjör

  Porträttbild av Johannes Walfridsson

  Albin

  Suu

  Utvecklingsingenjör

  Porträttbild av Johannes Walfridsson

  Tobias

  Hultqvist

  Utvecklingsingenjör

  Porträttbild av Johannes Walfridsson

  Monica

  Lindström

  Produktspecialist

  Porträttbild av Johannes Walfridsson

  Sten

  BergKratz

  Affärsutvecklare

  Återförsäljare

  Samarbeten

  PU sensor samverkar med olika aktörer som på olika sätt bidrar till vår verksamhet och att stärka vårt erbjudande.

  Vision

  PU sensors vision är att blodflödesmätning ska bli en spridd och självklar del av all riskbedömning för trycksår inom både vård, omsorg och forskning. Därmed ska kunskapen öka både inom vård, omsorg och forskning så att trycksår blir något man hade förr.

  Kontakt

  Kontakta oss gärna om du vill veta mer om PU sensors metod och produkt.

  Johannes Walfridsson

  VD

  +46 738 087 070
  johannes.walfridsson@pusensor.se

  Monica Lindström

  Produktspecialist

  +46 760 342 742
  monica.lindstrom@pusensor.se

  Sten BergKratz

  Affärsutvecklare

  +46 760 376 415
  sten.bergkratz@pusensor.se

  Hitta till oss

  Adress

  Snickaregatan 40
  582 26 Linköping

  Till toppen