I fredags levererade medicinteknikföretaget PU sensor sin första produkt, en världsunik, forskningsbaserad lösning för att öka välbefinnandet i världen och spara resurser inom vården.

– Det känns fantastiskt att denna dag har kommit. Att efter många års forskning och utveckling så börjar PU sensor nu användas i vården, säger Johannes Walfridsson, VD på PU sensor.

Trycksår, tidigare kallat liggsår, drabbar människor i alla åldrar över hela världen. 12-15 procent av alla patienter på svenska sjukhus har trycksår. Det orsakar stort lidande hos dem som drabbas och kostar samhället flera miljarder varje år. Genom att förutse risk för trycksår kan preventiva insatser sättas in.

– Vår vision är att minimera lidande och kostnader orsakade av trycksår. Dagens riskbedömning är trubbig. 50 procent av de trycksår som uppstår uppkommer hos personer som bedömts vara utanför riskzonen. När ett trycksår väl uppkommit blir de ofta långdragna och orsakar stort lidande för individerna, säger Johannes.

PU sensor startade 2016 och är sprunget ur Linköpings universitet som ett resultat av flera decenniers forskning inom området trycksår och ytligt blodflöde. Den första leveransen skedde till ett äldreboende i Sundbyberg.

Dela denna nyhet