PU Sensor tar nu emot bidrag på totalt 3,4 miljoner kronor, när Tillväxtverket ger utvalda Life Science-bolag anslag för snabbare vidareutveckling. PU sensor är ett av de 4 bolag som mottar anslag. Finansieringen kommer användas till bland studier av PU sensors metod i vårdmiljö inom sjukvård och äldreomsorg.

Finansieringen kommer från programmet BIO-X som finansieras av Tillväxverket och riktar sig till Östra Mellansverige, för att påskynda företagsresor för små och medelstora Life Science-bolag. Insatser i programmet är finansiering, support och nätverk.

Hos PU sensor kommer finansieringen att användas för marknadsberedning av PU sensors metod och instrument som riktar sig till sjukvård och äldreomsorg. Det innebär slutförandet av instrumentets CE-märkning och utförandet av en omfattande klinisk studie. Den kliniska studien kommer att utföras i nära samarbete med vårdgivare runt om i Sverige. Studien kommer att kunna visa på hur PU sensor kan hjälpa vården att minimera lidande och kostnader orsakade av trycksår. Trycksår är en vårdskada som drabbar många och som årligen kostar miljarder i Sverige.

 

-Vi är mycket glada över samarbetet med BIO-X och det bidrag vi har beviljats. PU sensor kommer använda finansieringen till en omfattande studie, där vårt instrument används inom sjukvård och äldreomsorg för att samla in data från flera hundra individer. Därmed får vi ett mycket bra underlag för att kunna visa på nyttan med instrumentet, säger Johannes Walfridsson, VD på PU sensor.

 

Om PU sensor AB: PU sensor AB är ett forskningsbaserat medicinteknikbolag som grundades i Linköping 2016. Bolaget utvecklar och marknadsför en lösning som gör det möjligt att med precision bedöma vem som riskerar att få trycksår (liggsår). Därigenom kan trycksår förebyggas i tid och undvikas vilket sparar mycket lidande och pengar.

 

Om BIO-X® Accelerate-programmet: BIO-X Accelerate är en vidareutveckling av BIO-X i nära samarbete med Tillväxtverket och Region Uppsala, med Uppsala Innovation Center som partner, med målet att accelerera utvecklingen av innovativa life science företag i regionen.

 

Kontakt:                                                                       

Johannes Walfridsson, VD
073 808 7070

johannes.walfridsson@pusensor.se

PU sensor AB

Teknikringen 7

583 30 Linköping

Dela denna nyhet