”Det handlar om att arbeta förebyggande”
– Arvika kommun köper fyra PU sensor 

”Vi vill arbeta hälsofrämjande och förebyggande. Och trycksår handlar just om att arbeta preventivt – där kommer PU sensor ge oss en god hjälp”. Maria Brefält Gärdt, Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering på Arvika kommun som precis köpt in fyra PU sensor.

Det var i samband med utarbetande av utbildningsmaterialet ”kompetenskrav för sjuksköterskor inom hjälpmedelsnämndens ansvarsområde” som Arvika kommun kom i kontakt med PU sensor.  

– Arbetsgruppen som jobbade fram utbildningsmaterialet såg en nyhet från tidningen och nyhetssajten MedTech om att Sundbyberg hade börjat använda något som hette PU sensor för att förebygga trycksår, säger Maria Brefält Gärdt, Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering. 

Samtidigt blev Marias kollega, som är Medicinskt Ansvarig sjuksköterska i Arvika, kontaktad för en visning. Tillsammans såg de potentialen, likaså de ansvariga cheferna. Men innan man gick vidare ville man få med sig fler i organisationen. 

– Vi ville även ha med de som faktiskt kommer använda den, våra sjuksköterskor och arbetsterapeuter, och de var också positiva. 

I september beslutade man att köpa in fyra PU sensor och första november ska man vara i gång. 

– Vi har placerat ut våra fyra PU sensor runt om i kommunen, två utanför stan och två inne i stan. PU sensor är smidig att använda och då ska det också vara lätt att få tillgång till den som sjuksköterska eller arbetsterapeut.

Maria Befällt Gärdt, Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering på Arvika Kommun

Under året har man också köpt in nya basmadrasser till flera boenden och förväntningarna är höga att man nu kommer kunna förebygga betydligt fler trycksår.

– Fördelarna är att vi nu kan få en objektiv bedömning. I vårt arbete med nära vård, att arbeta hälsofrämjande och förebyggande kommer PU sensor bli ett viktigt kompletterande verktyg. 

Och man ser fram emot att fler kommuner och Regionen kommer börja använda PU sensor, för ett större och bättre utbyte.

– Vi vet att diskussioner sker med flera kommuner i vårt närområde och hoppas fler väljer att satsa. 

 

Dela denna nyhet