Minskat lidande och minskade kostnader genom bättre riskbedömning av trycksår. Det är PU sensors lika viktiga som tydliga uppdrag. Företaget startades 2016 och är sprunget ur Linköpings universitet som ett resultat av flera decenniers forskning inom området trycksår och ytligt blodflöde.  Nu är man i en tillväxtfas och vid årsstämman valdes Johanna Palmér till ny ordförande.

Grattis till uppdraget!
Tack!

Lite kort, vem är du?
Jag är vd för Linköpings Affärsänglar och arbetar med ledarskaps- och styrelsefrågor i ett antal små och stora företag. Jag driver konsultföretaget Palmer Insights och brinner för omvärldsanalys, hållbarhet och kommunikation. Det tror jag kommer väl till pass när vi nu har påbörjat en spännande resa för att förebygga och förbättra bedömningarna för en av världens vanligaste vårdskador.

Vad fick dig att tacka ja till att bli ordförande för PU sensor?
PU sensors viktiga ambition är att minska lidandet och kostnader förenade med trycksår – över hela världen. Detta är en målbild som verkligen engagerar mig och min bedömning är att PU sensor har de vetenskapliga, marknadsmässiga och entreprenöriella faktorer som behövs. Jag är glad över att få leda styrelsearbetet framåt.

Hur ser du på din roll som ordförande?
I min värld är alla verksamheter beroende av en framsynt och effektiv styrelse med fokus på rätt framtidsfrågor. En styrelse blir ofta inte bättre än sin ordförande, så det är en uppgift med stort ansvar.

Och hur ser du då på PU sensors framtid?
Jag är övertygad om att PU sensor har en viktig roll i att förbättra förutsättningar för både patienter och medarbetare inom sjukvård och äldrevård. Tekniken vilar på vetenskaplig grund, vi har en stark entreprenör som driver arbetet framåt och ett kompetent team på plats. Dessutom har pandemin satt frågorna kring vårdskador i ytterligare ljus. Jag ser ljust på framtiden!

Dela denna nyhet