“Ett banbrytande verktyg för att förebygga trycksår”.

Levabo är ny distributör av PU sensor. Detta är ett steg i att erbjuda PU sensor till sjuk- och äldrevård i fler länder.

Medicinteknikföretaget Levabo är ett etablerat företag i Danmark som säljer och marknadsför produkter för att förhindra trycksår. Tillsammans med PU sensor kan nu ännu fler trycksår förebyggas.

– Vi ser PU sensor som ett banbrytande verktyg för att förebygga trycksår i patientvården och särskilt inom äldreomsorgen, säger Peter Egelund från Levabo.

PU sensor finns redan i Sverige, Finland, Norge, Tyskland och Japan. Och nu också i Danmark.

Peter Egelund, vd på Levabo Europe

Dela denna nyhet