Minskade kostnader genom användning av PUsensor – ny rapport från Linköpings universitet

Minskade kostnader inom vården och äldreomsorgen genom användning av PU sensor. Det visar en rapport som precis presenterats av Linköpings universitet.

Om PU sensor används som komplement till gängse rutiner för 1000 patienter inom slutenvården förväntas detta leda till 20 färre patienter som utvecklar trycksår. Det är också anledningen till besparingen. Rapporten är framtagen av Thomas Davidsson, universitetslektor och docent vid CMT, Linköpings universitet.

─ När ett trycksår väl uppkommit blir det ofta långvarigt och orsakar stort lidande för individerna som drabbas. Att förhindra detta lidande är givetvis den främsta anledningen till att lägga resurser på att riskidentifiera patienter och sätta in preventiva åtgärder, säger Thomas Davidson

>> Läs rapporten här

Dela denna nyhet