Loading...
Hem2019-11-13T12:47:37+01:00

Bakgrund

Trycksår

Trycksår drabbar människor i alla åldrar över hela världen och är en av de vanligaste vårdskadorna. Trycksår är en skada i hud och/eller underliggande vävnad i huden som beror på otillräckligt blodflöde som resultat av tryck på huden, t ex då man ligger eller sitter. Då får cellerna inte syre och näring i den omfattning de behöver. Trycksår innebär svårt lidande, stora kostnader och ibland död. Ungefär 15% av alla patienter på svenska sjukhus har trycksår. Den samlade kostnaden i Sverige är flera miljarder.

Riskbedömning

Det finns förebyggande åtgärder som hjälper. Därför riskbedöms patienter som läggs in på sjukhus och boende inom äldrevård enligt etablerade metoder, oftast bedömningsskalor. De patienter som bedömts löpa risk att få trycksår får oftast del av förebyggande åtgärder. Dock uppstår ungefär hälften av trycksåren inom svensk sjukhusvård på patienter som bedömts inte vara riskpatienter. Det betyder att dagens riskbedömningsmetoder inte är tillräckligt exakta. Det betyder också att antalet trycksår sannolikt skulle ha varit färre om man kunnat identifiera riskgruppen med större precision.

PUsensors metod och teknik

Bedömningsskalor används i stor omfattning, men ger otillräcklig precision då de bygger på bedömning av patientens tillstånd och är subjektiva. PUsensors metod och teknik bygger på en bedömning av individens fysiologiska förutsättningar genom att undersöka det ytliga blodflödet hos patienten på platser där trycksår ofta uppstår och när huden belastas med den egna kroppstyngden.

Aktuellt

PUsensor ställer ut på Medicinteknikdagarna

PUsensor kommer att delta som utställare på Medicinteknikdagarna 2019. Medicinteknikdagarna anordnas detta år i Linköping den 2–3 oktober. PUsensor kommer både att delta under mässan och att hålla en presentation på Kreativ Arena, ett forum öppet för alla, [...]

september 24th, 2019|

PUsensor ställer ut på EPUAP

PUsensor står som utställare på EPUAP-mässan i Lyon, Frankrike. Mässan besöks av många aktörer inom trycksårsprevention ifrån flera olika länder. PUsensor är därför där för att informera om hur vi kan bidra till mer effektiv trycksårsprevention! [...]

september 19th, 2019|

PUsensor på EPUAP-mässan

PUsensor kommer att delta som utställare på EPUAPs internationella konferens för trycksårsprevention.  Konferensen hålls på Cité Centre de Congrés i Lyon den 18–20 september, och förväntas att ha tusentals besökare. Kom gärna förbi PUsensors monter, monterplats 46, och diskutera [...]

september 10th, 2019|
Load More Posts

Produkt

Bedömning av blodflöde

PUsensor har en metod och ett instrument för bedömning av blodflöde i ytliga vävnader. Metoden bygger på Photopletysmografi (PPG) vilket innebär att man belyser huden och mäter det reflekterade ljuset. Detta är en etablerad teknik som bland annat används i pulsklockor.

PUsensors sensorenhet är inbyggd i en tunn mjuk platta som appliceras i ryggslutet. Med hjälp av en unik och patentsökt metod för tryckavlastning är det möjligt att utvärdera blodflödet med och utan patientens egen vikt. Instrumentet arbetar självständigt och metoden kräver inte övervakning av personal under användning. En inbyggd algoritm utvärderar sedan den jämförande mätningen och ger ett besked om patientens riskprofil när det gäller blodflöde.

pusensor-produkt

Effekter

Genom att bättre förutse vilka som riskerar trycksår kan man planera för förebyggande åtgärder med större precision. Därmed kan åtgärderna sättas in där de gör mest nytta, på vårdavdelningen eller äldreboendet. Detta får ett antal positiva effekter för både patienten, vården och samhället.

Minskat lidande

Den individ som slipper ett trycksår gör en stor vinst i livskvalitet och riskerar inte heller följdproblem av trycksåret. Vidare minskar vårdtiden och individen kan snabbare återgå till normalt liv.

Rätt fokus i vården

Genom färre trycksår kan vårdens fokus läggas på den sjukdom eller skada som skapat vårdbehovet och inte på skador som uppstått inom vård eller äldreomsorg. Genom bättre precision i riskbedömningarna kan dessutom trycksårsförebyggande åtgärder sättas in på dem som allra bäst behöver dem.

Lägre kostnader

Genom att minska antalet trycksår så minskar kostnader för vårdtid och omläggningsmaterial relaterade till trycksår. Svåra trycksår kan dessutom kräva operationer och annan mycket kostsam vård. Genom färre trycksår minskar antalet vårddagar och andra följdkostnader som uppstår innan individen kan återgå till sitt vanliga liv. Det är alltid billigare att förebygga än att behandla.

Bolag

Bakgrund

Bolaget PUsensor AB bildades 2016 av forskarna Anna-Christina Ek och Margareta Lindgren. De har under många år forskat om trycksår vid Linköpings Universitet och är delaktiga i de bedömningsmetoder som idag används inom äldreomsorg och sjukhusvård.

Deras syfte med bolaget var att de ville att vården och äldreomsorgen skulle få del av de mät- och bedömningsmetoder som de använt i sin forskning, för att värdera patienters ytliga blodflöde. Därmed kan lidande och kostnader till följd av trycksår minska.

Vårt Team

PUsensors team består nu av ett antal personer med erfarenheter inom teknik, medicin och bolagsbyggande och runt bolaget finns också ett brett kontaktnät med referenspersoner inom bland annat forskning, vård, äldreomsorg och mätteknik.

Porträttbild av Johannes Walfridsson

Johannes

Walfridsson

VD

Porträttbild av Tova Persson

Tova

Persson

Teknikchef

Porträttbild av Anna-Christina Ek

Anna-Christina

Ek

Medicinskt & vetenskapligt ansvarig

Porträttbild av Margareta Lindgren

Margareta

Lindgren

Medicinskt & vetenskapligt ansvarig

Porträttbild av Johannes Walfridsson

Victor

Viberg

Utvecklingsingenjör

Porträttbild av Johannes Walfridsson

Albin

Suu

Utvecklingsingenjör

Samarbeten

PUsensor samverkar med olika aktörer som på olika sätt bidrar till vår verksamhet och att stärka vårt erbjudande.

Vision

PUsensors vision är att blodflödesmätning ska bli en spridd och självklar del av all riskbedömning för trycksår inom både vård, omsorg och forskning. Därmed ska kunskapen öka både inom vård, omsorg och forskning så att trycksår blir någon man hade förr.

Kontakt

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om PUsensors metod och produkt.

Johannes Walfridsson

VD

+46738 087 070
johannes.walfridsson@pusensor.se

Tova Persson

Teknikchef

+46702 800 825
tova.persson@pusensor.se

Hitta till oss

Adress

Teknikringen 7
583 30 Linköping

Mer information

Vill du ha mer information om PUsensor? Fyll i dina kontaktuppgifter här, så kontaktar vi dig!