PUsensor medverkade på Äldreomsorgsdagarna på Älvsjömässan den 18–19 oktober. Under utställningen hade vi möjlighet att komma i kontakt med mässdeltagarna, och ha flera intressanta diskussioner med vårdgivare ifrån hela Sverige.