PUsensor medverkade på Innovationsmässan den 7 november 2018

PUsensor medverkade på Innovationsmässan som hölls på Universitetssjukhuset i Linköping. Under mässan passade många på att komma och prata med oss om trycksår och hur vi kan hjälpa till att förebygga trycksår.