PU sensor deltar som utställare på Äldreomsorgsdagarna 2019. Äldreomsorgsdagarna är Sveriges största konferens för äldreomsorg, konferensen hålls på Stockholmsmässan i Älvsjö 17-18 oktober. PU sensor är på plats för att berätta hur en objektiv och mer effektiv riskbedömning kan bidra till att minska antalet trycksår.

Dela denna nyhet