PU sensor är utställare på de nationella Medicinteknikdagarna som detta år hålls i Linköping den 2-3 oktober. PU sensors VD håller också ett föredrag om bakgrunden till trycksår och hur en bättre riskbedömning kan ske genom blodflödesmätningar i huden. Därigenom kan rätt förebyggande åtgärder sättas in och trycksåren bli färre.

Dela denna nyhet