PUsensor kommer att delta som utställare på Äldreomsorgsdagarna. Konferensen hålls 17-18 oktober på Stockholmsmässan i Älvsjö. Konferensen besöks av drygt 1200 deltagare och ca 100 utställare. PUsesensor deltar för att informera om hur vår metod och produkt kan bidra till att förebygga trycksår.