PU sensor kommer att delta som utställare på Medicinteknikdagarna 2019. Medicinteknikdagarna anordnas detta år i Linköping den 2–3 oktober. PU sensor kommer både att delta under mässan och att hålla en presentation på Kreativ Arena, ett forum öppet för alla, kl 10:30 på torsdagen den 3e oktober. Kom gärna förbi och lyssna och fråga hur PU sensor kan förbättra den förebyggande vården utav trycksår genom en objektiv riskbedömning.