PUsensor medverkar som utställare vid Äldreomsorgsdagarna på Älvsjömässan i Stockholm 18-19 oktober 2018 Möt oss i vår monter B02:20 för att diskutera hur trycksår kan förutses och förebyggas!