12-15 procent av alla patienter på svenska sjukhus har trycksår. Något som orsakar stort lidande hos dem som drabbas och kostar samhället flera miljarder varje år. Det vill entreprenören Johannes Walfridsson ändra på.

Varför har du valt att satsa på PU sensor?
Jag blev intresserad direkt när jag träffade Anna-Christina Ek och Margareta Lindgren som grundat företaget. De ingav stort förtroende med ett stort kunnande och en bra idé som skulle kunna göra så mycket nytta för så många. Jag såg samhällsnyttan, potentialen i idén och att marknaden var stor. Därför blev jag intresserad.

Vad är på gång nu?
De senaste fem åren har vi utvecklat och testat vår prototyp. I höstas blev den CE-märkt och PU sensor finns nu att beställa. Och den har börjat göra nytta. Vi levererade vår första PU sensor för ett par veckor sedan till ett äldreboende i Sundbyberg. Vi har också sålt tio enheter till fyra olika länder.

Hur ser framtiden ut?
Lyckas vi nå ut med den här i världen, vilket vi såklart tror, kommer den göra mycket nytta. För väldigt många. Framförallt kommer färre att drabbas av trycksår, vilket minskar lidandet hos individerna, men det kommer också spara tid och resurser i vården. Så mitt, och vårt fokus är just nu att göra den tillgänglig för alla i världen som har behov av den.

Dela denna nyhet