”Varje gång någon drabbas av trycksår känns det som ett misslyckande” – Sunne kommun börjar använda PU sensor

Sunne kommun börjar använda PU sensor. Här berättar Ulla Engström, Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska, om varför, förväntningar och hur implementeringen kommer gå till.

Varför har Sunne kommun valt att satsa på PU sensor?
Vi tror att PU sensor kan vara ett bra komplement till den kliniska bedömning som sköterskorna gör idag. Vi har inte många som drabbas av trycksår idag, men varje gång det uppstår känns det som ett misslyckande. Därför är det viktigt för oss att kunna identifiera vilka som ligger i riskzonen att drabbas av trycksår – för att minska lidandet. Men också för att spara tid och pengar då trycksår är tidskrävande.

Vilka är era förväntningar på PU sensor?
Vi har valt att börja använda PU sensor på vår korttidsavdelning och våra förväntningar och förhoppningar är att vi lyckas identifiera fler som ligger i riskzonen för att utveckla trycksår.

Hur ser ni att implementeringen kommer gå till?
Vi har redan smygstartat under oktober och räknar med att vara i gång helt under november. Det är ett stort intresse att lära sig hur det fungerar så jag har goda förhoppningar att allt kommer gå bra. Vi har börjat på korttidsavdelningen och sedan kommer vi göra en utvärdering av arbetet och resultaten för att se effekterna av PU sensor och om hur vi kan ta det vidare till övriga enheter i kommunen.

Ulla Engström, Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska på Sunne kommun.

Dela denna nyhet